12
Березень 2024року
оплата праці
заробітна плата

Які виплати перерахувати через підвищення мінімалки з 01.04.2024

01.04.2024 — планове підвищення мінзарплати. Вона дорівнюватиме 8000 грн. Підвищення зачепить також інші зарплатні показники, з якими працює бухгалтер. Експерт їх вже порахувала для вас

Ірина Чигир , експерт із податкового обліку Експертус Головбух

Із 1 квітня маєте платити працівникам щонайменше 8000 грн за виконану місячну норму праці (ст. 3-1 Закону про оплату праці). Платити менше небезпечно. За це світить штраф — із квітня 2024 року в розмірі 16 000 грн (абз. 4 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Підсумуйте оклад основного працівника разом із преміями, надбавками, доплатою за суміщення професій, розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, індексацією. Сума має бути не меншою за мінзарплату.

Якщо в результаті отримали меншу суму, проведіть доплату (ст. 3-1 Закону про оплату праці). Працівникові, який не виконав місячної норми робочого часу, виплачуйте мінімальну заробітну плату пропорційно до виконаної норми праці. Наприклад, якщо працівник відпрацює у квітні лише 160 годин за норми 176 годин, нарахуйте йому не менше ніж 7272,73 грн (8000,00 грн ÷ 176 год × 160 год).

Для працівників із погодинною формою оплати праці годинна тарифна ставка із 01.04.2024 має бути не меншою за 48,00 грн. Інакше доведеться робити доплату до мінзарплати в погодинному розмірі за кожну фактично відпрацьовану годину.

Працівникам, яким встановлені годинні тарифні ставки і які виконали місячну норму праці, а розмір нарахованої зарплати нижчий за мінімалку, дотягувати до 8000 грн не потрібно. Адже в цьому разі гарантією в оплаті праці є мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі.

Зауважимо, що посадовий оклад (тарифна ставка) працівника може бути і нижчий за мінзарплату. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 6 Закону про оплату праці). У 2024 році — 3028 грн. Тож не потрібно переглядати штатний розпис через підвищення мінімалки. Виняток — на підприємстві посадові оклади (тарифні ставки) працівників прив’язані до мінзарплати. Тоді мусите внести зміни до штатного розпису або підготувати окремий наказ про підвищення розмірів посадових окладів (якщо це стосується всіх працівників підприємства або структурного підрозділу).

Мах і min ЄСВ

Через підвищення мінімалки зросте мінімальний страховий внесок. Він дорівнюватиме 1760 грн (8000 грн × 22%). Таку суму має сплатити роботодавець за працівника, який відпрацював всі робочі дні звітного місяця згідно з правилами трудового розпорядку або ж перебував у трудових відносинах повний календарний місяць (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Ця вимога стосується лише працівників за основним місцем роботи. Щоб її виконати, маєте визначити додаткову базу нарахування ЄСВ (мінзарплата – фактична база нарахування ЄСВ) і на неї нарахувати ЄСВ. Ці суми показуватимете у Додатку Д1 Податкового розрахунку.

Від розміру мінзарплати також залежить максимальна база нарахування ЄСВ. Вона дорівнює 15 мінімалкам. Тож із квітня нараховуйте ЄСВ на дохід у межах 120 000 грн (8000 грн × 15). Відповідно, максимальний ЄСВ дорівнюватиме 26 400 грн (120 000 грн × 22%).

Лікарняні й декретні

Орієнтуйтеся на нові мінімуми та максимуми для лікарняних і декретних (табл. 1). Їх теж зачепило зростання мінімалки.

Таблиця 1

Максимальні та мінімальні лікарняні і декретні у квітні — грудні 2024 року
Показник Розмір, грн
Мінімальний розмір декретних:

• місячний;

• денний


8000,00

262,81
Максимальний місячний розмір лікарняних і декретних 120 000,00
Максимальна денна зарплата, якщо страховий стаж за останніх 12 місяців менший ніж шість місяців:

• для лікарняних;

• декретних262,81

525,62

Лікарняні не обмежені мінімальним розміром. А от декретні в розрахунку на місяць не можуть бути менші за мінімальну зарплату, встановлену на час настання страхового випадку (ч. 2 ст. 19 Закону № 1105).

Максимум для лікарняних і декретних у розрахунку на місяць дорівнює максимальній базі нарахування ЄСВ (ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 19 Закону № 1105).

Додатково є обмеження для застрахованих осіб, страховий стаж яких за останніх 12 місяців перед страховим випадком менший за шість місяців:

  • лікарняні не мають перевищувати розміру, обчисленого з мінзарплати, встановленої на час настання страхового випадку;
  • декретні — розміру допомоги, обчисленого із двократного розміру мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку (ч. 4 ст. 12 Закону № 1105).

Зауважимо, що хоча граничні розміри декретних зросли, однак переглядати суми допомоги, що їх нарахували до квітня 2024 року на наступні звітні періоди, не потрібно. Адже суму декретних за місяць порівнюють із мінімальною зарплатою в місяці, коли розпочався період вагітності та пологів, зазначений у лікарняному. Тому через підвищення мінімалки декретні не перераховуйте. Зважайте на нові обмеження, коли оплачуватимете лікарняні починаючи з квітня 2024-го.

Важливо! За працівницю, яка перебуває у декретній відпустці, маєте сплатити мінімальний страховий внесок за кожен місяць відпустки.

Проінвентаризуйте суми ЄСВ, нараховані на декретні, аби перевірити, чи дотримали мінімального страхового внеску. Якщо база для нарахування ЄСВ відома і вона менша за мінзарплату в місяці отримання доходу, донарахуйте ЄСВ.

Аби порівняти суми лікарняних із мінзарплатою, їх відносять до тих місяців, за які нарахували лікарняні.

Щоб визначити суму донарахувань, від мінзарплати (8000 грн) відніміть суму лікарняних чи декретних, результат помножте на ставку ЄСВ. Донарахуйте ЄСВ за кожен місяць із квітня 2024 року, за який відомий остаточний дохід. Покажіть ці суми в Додатку Д1 до Податкового розрахунку за кодом типу нарахувань «13».

Донарахування робіть місяць у місяць. Наперед визначати додаткову базу ЄСВ не потрібно.

Розмір ЄСВ за себе для підприємців із 01.04.2024

Під час військового стану і ще протягом 12 місяців після його припинення/скасування всі ФОПи мають можливість не сплачувати ЄСВ за себе. Таке право має будь-який ФОП незалежно від того, на спрощеній він системі чи загальній, має чи не має найманих працівників, отримує дохід чи не отримує доходу.

Але якщо підприємець вирішив платити ЄСВ за себе, він мусить його сплачувати у розмірах:

  • єдинник — не менше ніж 1760 грн (8000 грн × 22%) і не більше ніж 26 400 грн (120 000 грн × 22%);
  • загальносистемник — 22% чистого доходу, але не менше ніж 1760 грн (8000 грн × 22%) і не більше ніж 26 400 грн (120 000 грн × 22%).

Трудові штрафи

Зростуть і розміри трудових штрафів, встановлених у статті 265 КЗпП (табл. 2). Вони прив’язані до розміру мінзарплати, встановленого законодавством на момент виявлення пору­шення.

Таблиця 2


Щоб уникнути штрафу, виконайте припис про усунення порушень у повному обсязі та у встановлений строк. Таке послаблення діє на період військового стану (ст. 16 Закону № 2136).

Ще один варіант — сплатіть 50% штрафу протягом 10 банківських днів із дня, коли вам вручили постанову про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого у статті 265 КЗпП. У такому разі постанову вважатимуть виконаною (ч. 5 ст. 265 КЗпП).

  1. Мах і min ЄСВ
  2. Лікарняні й декретні
  3. Розмір ЄСВ за себе для підприємців із 01.04.2024
  4. Трудові штрафи

Пільгові зміни у податках на землю та нерухомість
№ 12, 2024
Головбух пояснює: як вплине на соцвиплати мінзарплата 8000 грн