24
Червень 2023року
інструменти бухгалтера
електронний журнал

Обліковуємо передплату е-журналу «Головбух»

Олена Сердюк , провідний експерт із податкового обліку Експертус Головбух, канд. екон. наук, доцент
СИТУАЦІЯ

  Підприємство хоче передплатити електронний журнал «Головбух». У договорі написано: «роялті». Як правильно зробити бухгалтерські проведення?

  РОЗВ’ЯЗАННЯ

   Спочатку відобразіть нарахування роялті на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Згодом щомісяця списуйте на рахунок 92 «Адміністративні витрати»

   Новий передплатник, інакше кажучи, ліцензіат укладає з нами ліцензійний договір (далі — договір). Предметом договору є надання видавцем ліцензіату права (ліцензії) на використання об’єкта(ів) права інтелектуальної власності, а саме, електронних систем як складових бази даних.

   За користування системою ліцензіат сплачує нам роялті. Конкретно в нашому випадку роялті — це плата за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме, системи як складової бази даних (тобто плата за надання ліцензії), яку ліцензіат виплачує на користь видавця.

   Ми деталізуємо умови угоди — доступ до системи не передбачає:

   • надання у володіння, або розпоряджання, або власність об’єкта інтелектуальної власності;
   • права продати або в інший спосіб відчужити електронний продукт;
   • надання ліцензіату права видавати субліцензію на використання систем.

   Тобто з огляду на вимоги підпункту 14.1.255 Податкового кодексу України (ПК) — це стовідсоткове роялті.

   Передплатник отримує акт приймання-передачі ліцензії. Цей документ підтверджує, що користувач отримав оплачений доступ до електронного журналу (далі — е-журнал) «Головбух», а наша компанія належно це забезпечила. Суму і порядок виплати роялті вже узгодили у договорі.

   Як оподаткувати

   Виплата роялті на користь видавництва не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.6 ПК). Тобто ми не виписуємо податкової накладної, а операція не впливає на декларацію з ПДВ передплатника.

   Податкових різниць із податку на прибуток за підпунктом 140.5.7 ПК не нараховуйте. Адже вимоги цього підпункту платник не застосовує в разі нарахування роялті на користь правовласників як винагороди за використання об’єктів авторського права та (або) суміжних прав.

   Передплата е-журналу спричинює лише один податковий наслідок — визнання витрат через бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування (пп. 134.1.1 ПК).

   Що показати в бухобліку

   У бухгалтерському обліку передплата е-журналу — це витрати загальногосподарського призначення.

   Передплатники отримують доступ до е-журналу на 6 або 12 місяців. Але не можна одразу визнати всі витрати на рахунку 92 «Адміністративні витрати». Адже витрати, що їх неможливо безпосередньо пов’язати з доходом певного періоду, бухстандарти приписують показувати у складі витрат того звітного періоду, в якому їх здійснили. Тому всю суму роялті, яку перераховуєте видавництву, відображайте у складі витрат майбутніх періодів — на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». А згодом щомісяця списуйте з рахунку 39 до складу адмінвитрат.


   Облік е-журналу

   ТОВ «Перемога» 01.06.2023 оплатило доступ до е-журналу Головбух» на 12 місяців із червня 2023 року. Сума оплати — 6570,00 грн (ПДВ не нараховуємо). Відповідно, сума щомісячної оплати становить:
   6570,00 грн ÷ 12 міс. = 547,50 грн.
   Для спрощення нарахуємо витрати лише за червень 2023-го.
   У бухобліку зробимо проведення:

   з/п
   Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума,
   грн
   Д-т К-т
   1 Перерахували попередню оплату 371 311 6570,00
   2 Визнали витрати майбутніх періодів 39 685 6570,00
   3 Відобразили взаємозалік 685 371 6570,00
   4 Нарахували витрати за червень 2023 року 92 39 547,50

   Із такими проведеннями дотримаєте аксіоми бухобліку — принципу нарахування, що вимагає визнавати витрати незалежно від факту оплати (ст. 4 Закону про бухоблік).

   ФОП купує-продає товар на іноземному сайті: коли загрожує валютний нагляд
   № 24, 2023
   Головбух пояснює: три накази про відрядження, з якими працює бухгалтер